Ülkelerin Dünya Ekonomisindeki Yerini “Bilişim” belirliyor….. (*)

“Ya işe İnterneti katacaksın ya da işi bırakacaksın. “

 Facebook’un nüfusu, 1 Milyarı geçti.

Dünyanın en değerli şirketi,  415.7 milyar dolarla  “Apple” oldu.  Apple‘ın ardından en değerli teknoloji şirketi General Electric… Onu Microsoft ve IBM izliyor. Beşinci sırada ise 217,7 milyar dolarla Samsung yer alıyor.  Yine bazı teknoloji şirketlerinin piyasa değerleriyse şöyle; Google;258 milyar dolar, Amazon: 111.26 milyar dolar, Facebook 100,7 Milyar Dolar,Twitter 25 Milyar Dolar.

ABD Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan, ABD’nin 1990’larda dünyanın diğer bölümlerinde yaşanan durgunluğa rağmen büyümeyi başarmasındaki en önemli etkenin “Bilişim Teknolojilerini” kullanma olarak belirtiyor. 

1960’lı yılların başında, Güney Kore’nin kişi başına geliri 80 dolar, Gana’nın 180 dolar, Türkiye’nin ise 380 dolar olarak belirlenmiş. 1980’li yıllarda Güney Kore’de Bilişim Sektörü devletin birinci derecede stratejik sektörü olarak ilan ediliyor ve Cumhurbaşkanlığının himayesinde çalışmalar başlıyor. Bugün kişi başına düşen gelir Güney Kore’de 27.990$, Türkiye’de 13,737$.  Sanayi ürünleri ihracatında yüksek teknolojinin payı, Güney Kore/de %29, Türkiye’de %2…

1960’lı yıllarda Güney Kore firması Samsung sadece balık, sebze ve meyve ihraç ediyordu. 1977’ye kadar renkli TV bile üretemeyen Samsung’un, 1983’te kendi çiplerini tasarladıktan sonra ABD ve Japonya’daki yarı iletken endüstrisinin büyük oyuncularıyla rekabete gireceğine kimse inanmıyordu.

Türkiye’de; Türkiye Bilişim Derneği’nin 1976 yılında yapılan kongresinde “Yazılım, Stratejik Ürün olarak kabul edilmeli ve dünyanın rekabetçi ülkeleri Bilişimi kullanan ülkeler olacaktır” denildi. Her yıl bunu tekrarlamaktan dilimizde tüy bitti ama “Bilişim Bakanlığı” bir türlü kurulamadı.  Son zamanlarda devlette bilişim ile ilgili muhatap bile kalmadı.

2020 yılında dünyada ticaretin %90’ı e-Ticarete taşınacaktır deniliyor. Bizde e-Ticareti düzenleme yasa tasarısı üzerine 2000 yılından beri çalışılıyor. Yasa halen mecliste görüşülmeyi  bekliyor…..

Avrupa “Dijital Avrupa 2020 ajandası”nı oluşturdu. Bu ajanda gereği Avrupa, bilişim ve inovasyona dayalı bir ekonomi geliştirilmesi için Horizon 2020 projesini başlattı ve Türkiye, projeye katılma konusunda ayak diretiyor.

Ülkemiz, dünya bilişim teknolojilerinin pazarı haline geldi; internet nüfusu 36 milyonu aştı.  Türkiye’de Facebook; kullanıcı sayısı 32 milyonu aşan oranı ile dünya dördüncüsü.  Foursquare’da Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok check-in yapılan ikinci ülke. Twitter’ın internet kullanıcıları arasındaki yaygınlık yüzdesi Türkiye yüzde 31.1 ile dünya lideri.  60 milyondan fazla cep telefonu ve 35 milyonu aşan akıllı telefonla Türkiye SMS’te açık ara lider.

Akamai.com’un raporuna göre internet bağlantı hızında 14,2 Mbps  ortalama ile Güney Kore liderken, Türkiye 3,1 Mbps ile 61. sıradadır.

Özetle Dünyanın en değerli 13. şirketi olan Samsung’un 217,7 milyar dolarlık piyasa değerine karşılık Türkiye’nin yazılım ihracatı 1 Milyar dolar olarak hedefleniyor.

Türkiye’nin,  Bilişim Politikalarını biran önce oluşturup hayata geçirmediği takdirde 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olması hayalden öteye geçemeyeceği gibi dünya’daki 17. ekonomi olarak yerini bile koruması zor görünüyor.

Levent Karadağ, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

www.leventkaradag.org

(*): Bu yazı Ocak 2014’te Dudulu Organize Sanayi Bölgesi dergisinde yayınlanmıştır.

c
Share