Levent Karadağ'ın yazarlığını yaptığı kitaplar

1990 yılından bu zamana bilişimi, interneti ve girişmciliği toplumun her kesiminin faydalanacağı şekilde oluşturulan kitapların baskı adedi 250 bini geçmiştir.

1990, 1991, 1992 yılları arasında başta Ticaret Liseleri olmak üzere çok sayıda üniversitede kaynak kitap olarak okutulmuştur.  Kitap, Türkiye’de bilgisayar alanında yayınlanmış Türkçe kitaplar kategorisinde ilk 10′un içerisinde yer almaktadır.

80 bin civarı bir baskı olmuştur.

2002 Yılında Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi bünyesinde Ev Kadınlarına `Bilgisayar ve İnternet Kullanımını` öğretmek amacıyla hazırlanan eğitimlerde kullanıldı.

Bilgisayar ve interneti ilk defa kullananlar için “Bilgisayar Okur-Yazarlığı” amacına yönelik hazırlanmış olan bu el kitabı önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri belirli bir yaş sınırının üzerinde olan kişiler için hep korku kaynağı olmuş ve bu teknolojiler ile tanışmaları gecikmiştir. Okullarımızda verilen bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin eğitimlerin doğrudan kullanıma yönelik ve bu kullanımlarını özendirecek, korkularını yenecek basitlikte olması önem kazanmaktadır.

Okul öncesinde ailede başlayan eğitimde en önemli role sahip “Ev Kadınları”  yeni teknolojileri öğrenme gereksinimi duymaktadırlar. Bu gereksinimi karşılamak üzere gerçekleştirilen eğitimler, öğrenme işlevinin dışında aynı zamanda anne-çocuk sayısal uçurum (digital device) bir ülkenin farklı bölgeleri arasında veya farklı yaş grubu, eğitim seviyesi, gelir seviyesi arasında da oluşabilmektedir. Hatta bir ailenin fertleri arasındaki “sayısal uçurum” aile içinde diyalog eksikliği sorunu yaratabilmektedir. Bu nedenle sayısal uçurumun önüne geçebilmek  TBD İstanbul Şubesi olarak  ev kadınlarına yönelik eğitimi başlattık ve çok sayıda ev kadınına teoriden uzak güncel yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren eğitim verdik.

İnternet ve Pazarlama, Başarı Öyküleri -2008 – İstanbul

Yar. Doç. Dr. Arzu Baloğlu, Levent Karadağ
İnternetin kendine has özellikleri ve sağladığı yararlar, pazarlama dünyasında bir devrim olarak nitelendirilebilir. Küresel rekabette ayakta kalmanın “olmazsa olmazı” haline gelen İnternet üzerinden yapılan ticaret, “İnternet’te Pazarlama”dır.

Kitap okuyucuya yol gösterici olması amacıyla üç konu üzerinde durmaktadır.

1. İnternetin yaygınlaşmasıyla müşteri, pazarı ve rekabeti yönlendirir duruma geldi. Bu kısımda değişen pazarlama koşulları, rekabet ve müşteri dünyası konusunda durulmaktadır. Firmaların pazarlama faaliyetlerini online ve offline olarak birlikte ele alarak strateji geliştirmelerinden bahsedilmektedir.

2. İnternet, mevcut pazarlama tekniklerinde önemli değişiklikler meydana getirdiği gibi kendine özgü yeni pazarlama teknikleri de ortaya çıkarmıştır. Kitapta yer alan pazarlama teknikleri; Website Aracılığıyla Pazarlama, E-posta Yoluyla Pazarlama, Arama Motorları İle Pazarlama, Bloglar İle Pazarlama, İzinli Pazarlama ve Bulaşıcı Pazarlama

İnternet Sizi Bekliyor (*)    “Ailenin İnternet Klavuzu” 

“İnternet Sizi Bekliyor – Ailenin İnternet Klavuzu” internet ile geç tanışmış kişilerin internet ortamından faydalanması amacıyla hazırlanmıştır.  İnternet, bizim için kitaptır, haritadır, saattir, telefondur, televizyondur, radyodur, kısaca internet yaşamın kendisidir.

Kitapta şu konulara yer verilmektedir; internetin benzersiz dünyası,  internetten doğru ve ekonomik alış veriş yapmanın ipuçları, sosyal paylaşım sitelerini iş ve özel yaşamda etkin ve güvenli kullanmanın yöntemleri,Ev kadınlarına internetin sunduğu fırsatlardan nasıl faydalanmalı, 2-17 yaş arası çocukların interneti güvenli ve faydalı kullanması ve temel bilgisayar kullanım becerilerini edindirme.

 

Okuyucuların kitabı zevkle okumaları için konular birbirinden güzel karikatürlerle bütünleştirildi. Ayrıca güncel yaşam rehberi olması amacıyla kamu siteleri (doğalgaz faturası, elektrik faturası, seyahat biletleri, E-Devlet Kapısı gibi) , sağlık, çocuk yetiştirme, eğitim, eğlence, alış veriş gibi birçok örnek internet sitesi de kitapta yer almıştır.

Ailenizin internet kitabı olarak kabul görmesi dileğiyle.

(*) İnternet Sizi Bekliyor- Ailenin İnternet Klavuzu- MESS (Türkiye Metal Sendikası ) üyelerine yönelik hazırlanarak 150 bin civarı basılarak, 2011 başı itibariyle üyelere dağıtılmaya başlanmıştır.