Bilişim Strateji Danışmanlığı

“Bilişim Stratejileri”nin doğru zamanda ve doğru kişilerle yapılması ve bilgi teknolojileri süreçlerinin uluslararası standartlara göre oluşturulması ve yönetilmesi gerekir.

Bilişim Strateji Danışmanlığı

Bilgi teknolojileri, kurumların çevikliği, verimliği ve rekabet avantajı elde etmede anahtar rol oynamaktadır.  Giyilebilir teknolojiler, makineler arası iletişimin artması kurumları teknolojiyle yönetilen kurumlar haline getirdi.  Kurumlar, stratejik hedefler oluşturmada en önemli etken teknolojiyi iş süreçlerinde kullanma vizyonudur.

Kurumların ulusal ve küresel rekabette avantajlı olmaları ve geleceğe taşınmaları,  “Bilişim Stratejileri”nin doğru zamanda ve doğru kişilerle yapılması ve bilgi teknolojileri süreçlerinin uluslararası standartlara göre oluşturulması ve yönetilmesiyle olur. 

Stratejik Bilişim Danışmanlık Hizmetleri ;

  • Kurumsal Bilişim Stratejisi Belirleme ve Planlama
  • Bilgi Teknolojileri (BT) Stratejileriyle İş Stratejilerinin Uyumunun Değerlendirilmesi
  • Mevcut BT Yönetiminin COBIT, ITIL gibi Küresel Standartlarla Kıyaslanması
  • Bilişim Sistemleri Durum Tespiti ve Değerlendirmesi (IS-IT Audit / IS-IT Check-Up)
  • Organizasyon Yapısına Uygun BT Yapısının Kurulması
  • İş Süreçlerine Uygun Teknolojiyi ve Tedarikçiyi Araştırma, Bulma ve Değerlendirme
  • Bilgi Sistemlerine Ait Süreçlerin Analizi
  • Bilişim ve İletişim (ICT) Portföy Yönetimi.
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği Yönetimi
  • Giyilebilir Teknoloji ve Makineler Arası İletişim