İnternet ve Pazarlama, Başarı Öyküleri -2008 – İstanbul

Yar. Doç. Dr. Arzu Baloğlu, Levent Karadağ
İnternetin kendine has özellikleri ve sağladığı yararlar, pazarlama dünyasında bir devrim olarak nitelendirilebilir. Küresel rekabette ayakta kalmanın “olmazsa olmazı” haline gelen İnternet üzerinden yapılan ticaret, “İnternet’te Pazarlama”dır.

Kitap okuyucuya yol gösterici olması amacıyla üç konu üzerinde durmaktadır.

1. İnternetin yaygınlaşmasıyla müşteri, pazarı ve rekabeti yönlendirir duruma geldi. Bu kısımda değişen pazarlama koşulları, rekabet ve müşteri dünyası konusunda durulmaktadır. Firmaların pazarlama faaliyetlerini online ve offline olarak birlikte ele alarak strateji geliştirmelerinden bahsedilmektedir.

2. İnternet, mevcut pazarlama tekniklerinde önemli değişiklikler meydana getirdiği gibi kendine özgü yeni pazarlama teknikleri de ortaya çıkarmıştır. Kitapta yer alan pazarlama teknikleri; Website Aracılığıyla Pazarlama, E-posta Yoluyla Pazarlama, Arama Motorları İle Pazarlama, Bloglar İle Pazarlama, İzinli Pazarlama ve Bulaşıcı Pazarlama.

Levent_Karadag_internet_pazarlama1
3. Uluslararası ve ulusal başarı sağlamış firmaların başarıyı yakalamadaki stratejik yaklaşımlarının ele alındığı “başarı hikayeleri”

Uluslararası ve ulusal başarı sağlamış firmaların başarıyı yakalamadaki stratejik yaklaşımlarının ele alındığı “başarı hikayeleri” bölümünde Global Başarı Hikayeleri ( Google, Amazon, AOL, Dell, Cisco, BMW, 1-800-Flowers, FIFA, Alibaba.com), ayrıca Lokal Başarı Hikayeleri ( Netconcept, House of Travel, HSN, Homestead, Presenting Wisconsin Business (WMS), Van Dyke, Learning.com, Walmart, Dunderdon, Hanover) yer almaktadır.

Ülkemizdeki başarılı olmuş firmalara (Mackolik.com, Bukla.com, yemeksepeti.com, Rasyonet.com, Kobiline.com, Sigortam.net, besiktas.bel.tr, Yenibiris.com, Sinema.com) aşağıdaki soruları sorarak, başarı stratejileri konusunda bilgiler edinerek, okuyucuya yol göstermeyi hedefledik.

1. Müşterileriniz kimlerdir?
2. Fiziksel mağazanız da var mı? Yoksa tamamen sanal bir şirket misiniz?
3. Yeni müşteri kazanmaya çalışıyor musunuz?
4. Hangi hizmetleri veriyorsunuz?
5. Rakipleriniz kimler ?
6. Nasıl başarılı oldunuz?
7. Başarınızı ölçüyor musunuz? Nasıl?
8. Web siteniz üzerinde işlem yapılıyor mu? Nelerdir?
9. Sitenizi nasıl güncelliyorsunuz?
10. Sitenizi nasıl iyileştiriyorsunuz?
11. İyileştirme konusunda müşterilerinize danışıyor musunuz?
12. Siteniz yeni müşteriye ait bilgileri topluyor mu?
13. Müşterilerinizin kredi kart güvenliği ile ilgi derecesi nasıldır?
14. Kullanıcıları siteye nasıl çekiyorsunuz?
15. Onları müşteri yapmak ve satın aldırmak için ne yapıyorsunuz?
16. Kendiniz dışında dış firma desteği alıyor musunuz?
17. Geçmişte öğrendiğiniz en önemli deneyim nedir?
18. Bir sonraki adım olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

Vaka çalışmalarında bize destek olan ve firma başarı hikayelerini tereddütsüz bizimle paylaşan Maçkolik, Bukla, Yemeksepeti, Rasyonet, Kobiline, Sigortam.net, Beşiktaş Belediyesi, Yenibiriş, ve Sinema yöneticilerine tekrar teşekkür ediyoruz.