Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu

5-7 Eylül 2012 tarihlerinde “Engelsiz Bir Dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz” sloganı ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonu, Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda TBD İstanbul Partner STK olarak yer almış, organizasyonun içeriğinin hazırlanmasından konuşmacıların organizasyonu ve katılımcıların bulunmasına kadar birçok konuda birlikte hareket etmiştir.

Düzenlenen sempozyumda, engellilere yönelik bilişim teknolojileri konusunda mevcut durumlar ve sorunların tartışılmış, kurumlar ve bireyler arası tecrübenin paylaşıldığı 14 farklı oturum ve “Fatih Projesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 45 konuşmacı yer alarak kurumsal ve bireysel düşüncelerini ifade etmiştir.

 Sempozyumda; Engelsiz Bilişim Oturumu, Yazılım Geliştirme (Workshop), Engelliler İçin Bilişim Teknolojilerinin Önemi ve Beklentiler, Bilişim ve İstihdam, İşitme Engelliler ve Bilişim, Otizm ve Bilişim, Görme Engelliler ve Bilişim, YGP Hayal Ortağı Projesi, Fatih Projesi ve Engelliler, Girişimcilik ve İnovasyon, Engellilere yönelik Fonlar, Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik, Erişilebilirlik ve Windows Eyes Okuma Programı, 10 Adımda Web Erişilebilirliği oturumları gerçekleştirilmiştir.

 TBD İstanbul Şubesi YK Başkanı Levent Karadağ, açılış konuşması ve “Bilişim ve İstihdam Paneli”nin moderatörlüğü ile Girişimcilik İnovasyon Panelinde sunum yapmıştır.   

Levent_Karadag_Panel_Ana

Mustafa_Akgul_Levent_Karadag