Engelsiz Bilişim Platformu Toplantısı 

Engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin tartışıldığı “Engelsiz Bilişim 2011” toplantısı 18 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da “Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…” sloganıyla gerçekleştirilmiş, toplantıya TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karadağ katılmıştır.

TTNET ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, bilişim ve engelli alanlarındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel sektör temsilcileri yoğun ilgi göstermiştir. Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul yönetiminde gerçekleştirilen oturumlarda; engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır

Toplantıya;

Üniversiteler: Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi), , Yrd.Doç.Dr. M.Emin MUTLU (Anadolu Üniversitesi AÖF Dekan Yrd.), Y Öğretim Görevlisi Mustafa Özhan KALAÇ (Celal Bayar Üniversitesi,  TİEV İnternet Birliği Komisyonu Başkanı),  Engin YILMAZ (YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi ve Boğaziçi GETEM Direktörü),

 Bilişim Alanındaki Sivil Toplum Örgütleri : Serhat ÖZEREN (Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı ), Yusuf ANDİÇ (Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı), Levent KARADAĞ (Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı), Dr. Aydın KOLAT (Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi),M Murat BÜKE (Teknoloji Bilgilendirme Platformu Basın Koordinatörü),

 Engelli Alanındaki Sivil Toplum Örgütleri: Necdet ÖZTÜRK (Dünya Engelliler Vakfı Genel Müdür Yardımcısı), Kerem MAZI (Dünya Engelliler Vakfı İdari Müdürü), Muammer AY (İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı), Sebile Uğurlu (İşitme Engelliler Federasyonu), Arif ZENGİN (Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Eğitim Sekreteri), Kenan DEMİR (Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı), Adem VURAL (Engelsiz Erişim Gurubu)

Özel Sektör Temsilcileri : Samih YEDİEVLİ (TTNET STK İlişkileri Müdürü)

Katılmış, toplantı sonucunda TBD İstanbul Şubesi, Engelsiz Bilişim Platformu Partner Kuruluşu olmuştur.