Birinci Ulusal Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Çalıştayı 21-22 Nisan 2011

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen çalıştay; 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde Muğla Akyaka Yücelen Otelde yapıldı. Çalıştaya 25 üniversite, kurum ve sivil toplum örgütünü temsilen 80 kişi katıldı.

Açılışı TBV Ankara temsilcisi Dr. Aydın Kolat tarafından yapılan çalıştayı İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sevinç Gülseçen ve TBD İstanbul Şubesi Başkanı Levent Karadağ yönetti.

Çalıştayda, deneyimli ve henüz deneyim kazanmamış üniversite, kurum ve şirketlerin mevcut durumu analiz edilerek sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde tartışıldı; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve alanın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler belirlendi. Paralel olarak yapılan çalıştayların birinde ‘üniversitelerdeki uzaktan eğitim’ tartışılırken diğerinde ‘kurum ve şirketlerde uzaktan eğitim’ konuşuldu.