Akilli_sehirler_2012_1

Levent Karadağ, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Açış Konuşması

Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım,  Sayın Rektörüm, Sayın hocalarım, Meslekdaşlarım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler;  VI. İstanbul Bilişim Kongremize hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Konuklar; Belediyeler, üniversiteler, devlet ve sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gençlerle  beraber zengin içerikli 25 oturum ve yaklaşık 150 konuşmacıdan oluşan bir kongre hazırladık. Bu kongrenin konusu da geçen yıl olduğu gibi AKILLI ŞEHİRLER……

Şehirler, karbondioksit salınımında yuzde 80, enerji kullanımında ise yüzde 70 oranında sorumludur. Algılayıcı aydınlatma sistemlerinin yaygınlaşması ve güneş ışığının evdeki kullanım alanlarına göre ayarlanabilir olmasına imkan veren teknolojilerin hayata geçmesi ile ciddi anlamda enerji tasarrufu elde edilebilir.

Evlerin raylı sistemlere bölünerek çok amaçlı mekanlar halinde kullanılmasını sağlayan uygulamalar sayesinde metrekareler çok daha verimli bir şekilde kullanılabilir.  Şehirlerdeki yaşam alanları insanların tüm ihtiyaçlarını 10 dakikalık yürüme mesafesinde karşılayabilecekleri kompakt bir sistem çerçevesinde tasarlanırsa çıplak kentleşmenin önünde geçilebilir. Toplu taşıma araçlarını destekleyecek elektrikli araçlar, bisiklet yollarına sığabilecek üç tekerlekli araçlar ve motorlu bisikletler gibi yeni nesil araçlarını kullanması, özel otomobillerden paylaşımlı araçlara geçiş yapılması halinde 20 kata kadar enerji ve yer tasarrufu sağlanabilir. Gelecekte evler daha fonksiyonel arabalar ise katlanabilir olacaktır.  Yakın gelecekte insanların ev içindeki hareketlerini algılayan sistemlerin ve bu sistemlerle tasarlanmış fonksiyonel evlerin hayatımıza girecektir.

Teknolojik çiftliklerin de gelecekte önem kazanacağı, özel aydınlatma teknolojileri ile sebze ve meyve yetiştiriciliğinin şehirlere taşınacaktır. Mobil teknolojilerin artmasıyla cep telefonları aracılığıyla bireylerin şehir içindeki aktivitelerinin izlenerek, davranış analizlerinin, alışveriş alışkanlıklarının ve geçirdikleri hastalıların dahi kategorize edilecektir.

Bütün bunlar gösteriyor ki “Eşyanın İnterneti” devri başladı. Evdeki ısı sensörleri, meteroloji ile koordineli çalışarak, evin ısı düzeyini ayarlıyor. Isı sensörler perdelerle iletişme geçerek perdelerin açılıp veya kapanması sağlanıyor,  buzdolabıyla iletişme geçerek buzdolabının ısı seviyesi ayarlıyor. Yine ısı sensörleri, bahçe sulama sistemleriyle iletişime geçerek, havdurumuna gore bahçe sulama sistemlerini çalıştırıyor.

Şehirdeki kameralar, otomobiller, duraklar, trafik kontrol sistemleri, seralar, binalar, enerji ve su dağıtım sistemleri gibi milyonlarca cihaz internet aracılığıyla  birbiriyle iletişim halindeler. Akıllı binalar ve akıllı ev teknolojileri; buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, fırınlar, ses ve görüntü sistemleri, tansiyon, şeker, kolestrol ölçüm aletleri internet aracılığıyla bir biriyle iletişim halinde ve  ilgili sistemlerle koordineli çalışıyorlar.

Akıllı ev ve iş araçları, akıllı binalar, akıllı çevreler hep birlikte bizi “Akıllı Şehirler”in oluşumunu sağlıyor.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre nüfusun 57 milyondan fazlası yaklaşık yüzde 77’si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Nüfus arttıkça, daha fazla ev ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kısaca Bu durum trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim, altyapı ve işsizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişen Bilişim Teknolojileri; şehirlerde sorunların çözülmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en önemli şehirleri, bilişim teknolojilerini kullanarak “Akıllı Şehirlere” geçişle sorunların üstesinden gelme yoluna gitmiştir.

Akıllı Şehirleri oluşturmak için kurumlar arası işbirliği ve şehirler arası dayanışmayı sağlayarak, ortak projeler ve çözümler üretilmesi, başarı/başarısızlık örneklerinin paylaşılması, ortak kriz yönetim sistemlerinin oluşturulması ve paylaşılması, yurt dışı yerel yönetimlerle iş birliği sağlanması için 2009 yılında, vatandaşların bilgi toplumuna geçişi ve bilişim uygulama altyapısını sağlayan uygun kentleri oluşturma amacıyla “Bilişim Kentleri Çalışma Grubu”nu oluşturduk.

Bu kapsamda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İzmir’de, Gaziantep’te, Eskişehir’de İstanbul ve Ankara’da Bilişim kentleri kavramlarının ve uygulamalarının tartışıldığı bir çok sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlendi. TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu; akademisyenler, kamu çalışanları, sektör çalışanları, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yerel yönetim iş süreçlerinin bilişim teknolojileri ile desteklenerek tüm yerel yönetimlere yol gösterecek bir “Bilişim Kentleri Kılavuzu” hazırladı. Bu kılavuzun, çağdaş yerel yönetim hizmetlerinin her ölçekteki yerel yöneticilere rehber olması amaçlanmıştır ve kongremizde tanıtımı yapılarak katılımcıların görüşlerine sunulacaktır.

Akıllı araçlar, akıllı binalar, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı çevreler  vs. hepsinin kalbinde bilişim teknolojileri (donanım ve yazılım) vardır.  Bilişim, sektör olmaktan çıkarak tüm sektörlerin platformu haline geldi. Bu gerçekten yola çıkarak Türkiye Bilişim Derneği olarak son üç yıldır, İstanbul Bilişim Kongresinin ana temasının “Akıllı Şehirler” olarak belirledik. Akıllı Şehirler; farklı sektörleri, farklı çevreleri, farklı disiplinleri ilgilendiren konu olduğu için biz de “Akıllı Şehirler”etkinliğimizi, çok farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birlikte gerçekleştiriyoruz.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte organize ettik . Katkı ve katılımlarından dolayı bu kurumlara teşekkür ediyorum.

 

Katkı ve katılımlarıyla kongremizi  destekleyen sivil toplum kuruluş ve platformlarına (Dijital Türkiye Platformu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Engelliler Vakfı, Elektronik Ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği, Kadınlar Arası Derneği, Lojistik Derneği, Mobil Sanayiciler Derneği, Sinerji Türk Platofmu, Bilişim Güvenliği Derneği, İnternet Kurulu, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, TOSYÖV(Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı), Yazılım Sanayiciler Derneği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu, Dijital İpek Yolu Girişim ve İnovasyon Platformu, İstanbul Kalınma Ajansı) teşekkür ediyorum.

Özgün ve güzel konuşmalarla katkı verecek konuşmacılara, kongremizin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sponsorlarımıza Teşekkür Ediyorum.

Yaka kartından, broşürlere, programlara, salonun düzenlemesine kadar her şey, gönüllü insanların çalışmalarıyla gerçekleşti. Bunu gerçekleştiren TBD Yönetimine, üyelerimize ve Bahçeşehir Üniversitesine teşekkür ediyorum.

Kongre organizasyonun her aşamasında önemli katkıları olan Fatih ve Kadıköy Belediyesine de ayrıca  Teşekkür ediyorum.

Sözlerime son verirken VI. İstanbul Bilişim Kongresinin yararlı ve verimli, olmasını diliyorum.

7.11.2012