İNTERNET VE BİLGİSAYAR EL KİTABI

TemelBilgisayarKitabi_TBD__HI_142647
2002 Yılında Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi bünyesinde Ev Kadınlarına `Bilgisayar ve İnternet Kullanımını` öğretmek amacıyla hazırlanan eğitimlerde kullanıldı.

Bilgisayar ve interneti ilk defa kullananlar için “Bilgisayar Okur-Yazarlığı” amacına yönelik hazırlanmış olan bu el kitabı önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri belirli bir yaş sınırının üzerinde olan kişiler için hep korku kaynağı olmuş ve bu teknolojiler ile tanışmaları gecikmiştir. Okullarımızda verilen bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin eğitimlerin doğrudan kullanıma yönelik ve bu kullanımlarını özendirecek, korkularını yenecek basitlikte olması önem kazanmaktadır.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümüne en önemli katkısının bilişim teknolojilerinin etkin kullanmaktan geçtiğinin bilinciyle eğitim çalışmalarını ön planda tutmaktadır. Derneğimiz, toplumun her kesimine hitap edebilmek için bölge, cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir seviyesi farkı gözetmeksizin bilişim teknolojileri konusunda eğitim seferberliğinin başlatılması gerektiğine inanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda TBD İstanbul Şubesi “Ev Kadınlarına” yönelik Bilgisayar ve İnternet Temel Eğitimlerini başlatmış ve daha sonra öğretmenleri de içine alacak şekilde kapsamını genişletmiştir.

Okul öncesinde ailede başlayan eğitimde en önemli role sahip “Ev Kadınları” ve okullarımızda öğrencilerin eğitiminde ve yönlendirilmesinde önemli bir sorumluluğu olan “Öğretmenler” yeni teknolojileri öğrenme gereksinimi duymaktadırlar. Bu gereksinimi karşılamak üzere gerçekleştirilen eğitimler, öğrenme işlevinin dışında aynı zamanda anne-çocuk ve öğretmen-öğrenci arasındaki iletişim boşluğunu da azaltabilmektedir. Dünya’da gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında azaltılmaya çalışılan sayısal uçurum (digital device) bir ülkenin farklı bölgeleri arasında veya farklı yaş grubu, eğitim seviyesi, gelir seviyesi arasında da oluşabilmektedir. Hatta bir ailenin fertleri arasındaki “sayısal uçurum” aile içinde diyalog eksikliği sorunu yaratabilmektedir. Bu nedenle sayısal uçurumun önüne geçebilmek için devlet, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri tarafından eğitim seferberliği düzenlenmeli ve bu süreç hızlandırılmalıdır.

Bu anlamda toplum yararına çalışan TBD önemli bir görevi başlatmış ve devam ettirmektedir. Homojenliği sağlamak amacıyla aynı kategoride bulunan kişilere yönelik eğitimlerin organize edilmesi, bu eğitimlere katılımlarını cesaretlendirerek talebi arttırabilmektedir.

Teoriden uzak doğrudan uygulamaya yönelik etkileşimli bir ortamda ilk defa bu eğitimi alanların korkularını yenebilmek ancak kolaylaştırılmış bir eğitim yöntemiyle mümkündür. Bu eğitimi alanların, “nerede daha çok zorluk çektikleri” ve “hangi sırada” konuların verilmesi gerektiği konusunda deneyim kazandıktan sonra bu el kitabı hazırlanmıştır.