ÇALIŞTAYIN AMACI

DEV
Dünya Engelliler Vakfı, engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur.
DEB
Dünya Engelliler Birliği, 85 ülkeden 400 kuruluş tarafından uluslararası nitelikli teşekküller statüsünde, merkezi istanbulda kurulmuş, kapsayıcı ve küresel bir kuruluştur.
Çalıştayın Amacı
Yenilikçi ve Kapsayıcı Dijital Erişilebilirlik projesiyle engellilerin yaşam kalitelerini artırmak ve teknolojik imkanlarla topluma aktif biçimde dahil olmalarına katkı sunmak amaçlanmıştır.
Çalıştay Panallerinin Temaları
Engellilerin Haklar Temelinde İhtiyaçları ve Talepleri
Yenilikçi ve Kapsayıcı Erişilebilirlik ve Modelleri
Dezavantajlı Gruplar Açısından Dijital Dünyanın Avantajları
Dijital Erişilebilirlik Standartları Kılavuzu