LAB3 – Liseler Arası Bilişim Kampı, ülkemizde siber güvenlik farkındalığına katkı sağlamak ve özellikle teknik ve meslek liselerinin bilişim bölümünde okuyan öğrencilerin bu alana teşvikini ilke edinen bir konferanslar bütünüdür.

Bu bağlamda teknik ve meslek liselerinde var olan bilişim bölümü öğrencilerine yönelik sunulacak olanaklar dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek vizyonuna ve çağın gereksinimine ayak uydurmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Nitekim günümüz savaşlarına, cephelerin yanında siber ortam da dahil olup bilgi güvenliğinin önemi ve devlet kurumlarının gizliliği, halkın devlete olan

güveni siber dünyada sözü geçen kişilere/devletlere bağlı ilerlemektedir. İşbu nedenler, ülkelerin fiziksel askeri yatırımlarının yanı sıra, bilişim alanına da yansımış olup sözün tam anlamıyla “siber ordu”lar kurulmaya başlanmıştır.

Konferansların yanı sıra muhtelif üniversitelerin mühendislik fakültelerine, teknoparklara geziler düzenlenerek lise öğrencilerinin birkaç yıl sonra olacakları yerleri önceden yerinde görme olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciye, gerekli motivini bulmasında artı katacaktır.

Sözü edilen durumlara istinaden bir sosyal sorumluluk projesine de dahil olan kamp, meslek liselerinin kuruluş amacına da hizmet eden bir girişim durumundadır.